Kozí produkty

Mléko

Kozí mléko je stravitelnější než mléko kravské, většina alergiků ho lépe snáší. Jeho konzumace zvyšuje obranyschopnost, pravděpodobně i vůči nádorovým onemocněním. Koza je spolu se žralokem dosud jediný živočich, který byl zkoumán a nebyly u něho zjištěny zhoubné nádory - je totiž schopna vytvářet si sama protilátky.
Obsah bílkovin v kozím mléce je podobný obsahu bílkovin v mléce kravském. Obsah mléčného tuku se také moc neliší. Tuk je v kozím mléce rozptýlen v menších kapénkách, než v mléce kravském, což přispívá k jeho dobré stravitelnosti. Na druhé straně však snáze podléhá působení lypolitických enzymů, a tím i vzniku vad chuti a vůně. Ze sacharidů je v kozím mléce přítomna laktosa, a to zhruba ve stejném množství jako v mléce kravském. Kozí mléko proto nemohou konzumovat pacienti trpící nesnášenlivostí laktosy. V některých publikacích se můžete dočíst, že kozí mléko obsahuje méně cizorodých látek než mléko kravské. Toto tvrzení platí pouze v případech, že kozy spásají nebo dostávají krmivo neobsahující cizorodé látky. V některých případech, kdy se kozy chovají v zamořených oblastech, může mít kozí mléko obsah cizorodých látek i několikanásobně vyšší než mléko kravské. Kozí mléko se také vyznačuje typickým pachem, na který reaguje mnoho spotřebitelů nepříznivě. Dobrou péčí o zvířata, výběrem krmiva a hygienickým získáváním mléka lze nepříjemný pach omezit až téměř vyloučit. Více o kozím mléku - viz:
http://www.dietologie.cz/vyziva/potraviny-wiki/kozi-mleko/kozi-mleko-jeho-ucinky-cena.html/Goat

Kozí mléko v medicíně

Stručně pár informací z: http://pi-centrum.e-shoper.net/clanky/85-kozi-mleko-a-jeho-vliv-na-zdravi/
Kozí mléko má oproti kravskému mnohé přednosti. Především vytváří daleko méně hlenu než kravské mléko. Kozy jsou obvykle zdravé a čisté a není nutné jim podávat antibiotika nebo jiné léky. Kozy, které se pasou volně, rády spásají množství různých zelených rostlin a bylin a jejich mléko je pak bohaté na živiny, které se v kravském mléce nenalézají. Obsahuje například až 10x více sloučenin fluoru než kravské mléko. Fluor posiluje imunitu, chrání zuby a zpevňuje kosti. Pasterizací jsou však jeho účinky ztraceny. Anorganický fluor dodávaný v tabletách, zubních pastách, pitné vodě je méně využitelný a pro organizmus více toxický než fluor v surovém mléce. Kozí mléko je často doporučováno jako výborný prostředek při mnoha druzích oslabení od dětství až po stáří. Užívá se při léčení podvýživy, anémie, žaludečních vředů, nervového vyčerpání nebo nedostatku energie. Posiluje střevní flóru a může pomoci léčit zácpu. Obecně je považováno za vhodnou potravinu pro děti. Většina dětí je dobře snáší, dokonce i ty, které jsou alergické na kravské mléko nebo špatně snášejí mateřské mléko. Oproti kravskému mléku dává kozí mléko při fermentaci měkčí sraženinu. Tuk v kozím mléce je rozptýlený v mnohem menších globulích a je tak lépe stravitelný. Tím je vlastně již přirozeně homogenizovaný a není třeba jej mechanicky homogenizovat. Čerstvě nadojené, ještě než vychladne, má opravdové léčivé vlastnosti. Zkušení lékaři a odborníci na výživu stále litují, že u nás upadl již po 1. světové válce chov koz. Ve všech dobách byla koza pomocnicí proti nemocem. Kozí mléko bylo domácím prostředkem při léčení plicních onemocnění dětí i dospělých, používalo se i v léčebnách tuberkulózy. V současné době, na podkladě výzkumů, nabývá kozí mléko na důležitosti v medicíně i v přírodním léčitelství.


Pozitivní účinky kozího mléka byly prokázány lékařskými průzkumy např. u těchto onemocnění:

Prodej kozích produktů:

Produkt: Cena:
Kozí mléko čerstvé 40 Kč/l
kozi-syr.jpg 5kB

Poznámka: Je vhodné přinést vlastní láhve. Pokud máte zájem o mléko a víte, kdy si pro něj přijdete, stačí objednávka prostřednictvím telefonátu nebo sms.
Kozy jsou zdravé, ošetřené antiparazitárním přípravkem (např. proti klíšťatům) pro dojný dobytek.

Úvod

O kozách

Kozí produkty

Další nabídky

Novinky

Kontakt

Koza Rohatka 37kB